Firma KALMED Iwona Renz z siedzib膮 w Poznaniu, jako wy艂膮czny przedstawiciel producenta aparat贸w ortopedycznych ARTROMOT庐 jest jedynym partnerem serwisowym na terenie RP upowa偶nionym do dokonywania wszelkich czynno艣ci serwisowych oraz posiada wymagan膮 dokumentacj臋 techniczn膮 uzyskan膮 od producenta. Dokumentacja jest stale aktualizowana. W siedzibie firmy KALMED Iwona Renz聽 ul. Wilczak 3, 61-623 Pozna艅, znajduje si臋 g艂贸wny punkt serwisowy oraz magazyn cz臋艣ci zamiennych i zu偶ywalnych. Wszyscy pracownicy serwisowi posiadaj膮 stosowne uprawnienia, dysponuj膮 do艣wiadczeniem, oraz s膮 przeszkalani przez producenta.

KALMED Iwona Renz, jako wy艂膮czny importer cz臋艣ci zamiennych ARTROMOT sprowadza je bezpo艣rednio od producenta i zapewnia ich ci膮g艂膮 dost臋pno艣膰, co najmniej przez 10 lat od zaprzestania produkcji modelu aparatu. Ceny s膮 zmienne w zale偶no艣ci od kursu EUR i przedstawiane ka偶dorazowo w Raporcie Serwisowym naprawy stanowi膮cym szczeg贸艂ow膮 specyfikacj臋 czynno艣ci i materia艂贸w.

W zwi膮zku z wej艣ciem w 偶ycie z dniem 18 wrze艣nia 2010 r. przepis贸w nowej Ustawy o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679), wprowadzaj膮cej istotne zmiany dotycz膮ce m.in. zasad serwisowania wyrob贸w medycznych b臋d膮cych na wyposa偶eniu zak艂ad贸w opieki zdrowotnej (przepisy art. 90 ustawy ww. ustawy upowa偶niaj膮 do wykonywania dzia艂a艅 serwisowych wy艂膮cznie podmioty wskazane przez producenta) umo偶liwiamy i zach臋camy do zawarcia, sta艂ej umowy na okresowe przegl膮dy stanu technicznego i konserwacj臋 aparat贸w ARTROMOT庐.
Sporz膮dzamy ekspertyzy, oferty, wyceny, kosztorysy, raporty serwisowe, orzeczenia techniczne, paszporty techniczne, instrukcje stanowiskowe, protoko艂y utylizacji.
Firma nasza zajmuje si臋 sprzeda偶膮, naprawami i wynajmem od 24 lat i posiada wymagane certyfikaty i za艣wiadczenia producenta, dysponuje magazynem wszystkich cz臋艣ci zamiennych, a w wypadku napraw udost臋pnia aparaty zast臋pcze. W pilnych wypadkach wysy艂amy aparat zast臋pczy w futerale, w kt贸rym zwrotnie Zlecaj膮cy odsy艂a uszkodzony aparat do diagnostyki i okre艣lenia koszt贸w ewentualnej naprawy. Do momentu akceptacji koszty ogl臋dzin i diagnostyki s膮 bezp艂atne.

POMOC TECHNICZNA 24 h na dob臋 501 483637

 

ZAKRES CZYNNO艢CI聽 ZWI膭ZANYCH Z OKRESOWYM PRZEGL膭DEM TECHNICZNYM i KONSERWACJ膭
zgodnie z zaleceniami producenta i wymogami ustawowymi

1.聽聽 聽Skompletowanie, ogl臋dziny, czynno艣ci diagnostyczne, sprawdzaj膮ce; identyfikacja tabliczki znamionowej i oznakowa艅 bezpiecze艅stwa. Kontrola przewod贸w, kontakt贸w. Sprawdzenie stanu izolacji przewod贸w elektrycznych i wtyczek; stanu obudowy aparatu. Test dzia艂ania element贸w mechanicznych, wy艂膮cznik贸w, regulator贸w, blokad, zabezpiecze艅. Kontrola mocowa艅, zacisk贸w, os艂on i uszczelnie艅. Test pracy zgodnie z protoko艂em producenta.
2.聽聽 聽Sprawdzenie mocowa艅 przewod贸w, trwa艂o艣ci styk贸w po艂膮czeniowych wewn臋trznych; stanu, po艂膮cze艅, rezystancji przewodu ochronnego PE, izolacji. Badanie zast臋pczego, uziomowego, r贸偶nicowego i dotykowego pr膮du up艂ywu. Test elektryczny i obci膮偶eniowy silnika z przek艂adni膮.
3.聽聽 聽Przeprowadzenie procesu referencji i kalibracja zakres贸w ruchu i funkcji terapeutycznych. Czyszczenie, pranie, dezynfekcja, smarowanie, teflonowanie i konserwacja element贸w regulacyjnych, ciernych i tworzywowych.

Uwagi:
– tylko osoby, kt贸re uzyska艂y szkolenie potwierdzone dokumentem w zakresie stosowania, prawid艂owej obs艂ugi i stosowania oraz dezynfekcji i utrzymania w czysto艣ci s膮 uprawnione do u偶ytkowania aparat贸w CPM typu ARTROMOT庐,
– serwis wykonuje dodatkowe szkolenia, na pro艣b臋 U偶ytkownika w uzgodnionym terminie,
– nale偶y zabezpieczy膰 aparaty przykrywaj膮c je lub chowaj膮c w futera艂ach podczas przerw w u偶ytkowaniu, aby zapobiec zabrudzeniu i zaka偶eniu,
– nale偶y dokonywa膰 kontroli czysto艣ci i dezynfekowa膰 aparaty pomi臋dzy 膰wiczeniami oraz na koniec dnia pracy (patrz instrukcja czyszczenia i dezynfekcji),
– odpowiednio przestrzenne pomieszczenie rehabilitacyjne, w kt贸rych aparaty s膮 wykorzystywane swobodnie zapobiega uleganiu zadrapaniom i uszkodzeniom mechanicznym,
– nale偶y dopilnowa膰, aby odpowiedni pilot by艂 eksploatowany z odpowiednim aparatem – numer fabryczny musi by膰 zgodny (ten sam).