CAM (Controlled Active Motion)

Pierwsze aparaty ARTROMOT® zostały opracowane w ścisłej współpracy z prof. Walterem Blauthem, dyrektorem medycznym ortopedycznego szpitala akademickiego w Kolonii w Niemczech. Są konstruowane i produkowane przez lidera w tej dziedzinie, firmę ORMED DJO Global. Niemieccy inżynierowie w oparciu o potrzeby i badania kliniczne stale wprowadzają najnowsze rozwiązania i technologie. Dzięki temu urządzenia ARTROMOT® są zawsze najnowocześniejsze na rynku, korzystają z ponad z 30-letniego doświadczenia, i są wyprodukowane z niemiecką solidnością.

W związku z założeniami terapii, szyny CPM powinny być używane jak najwcześniej w przebiegu choroby i stosowane tak długo, jak tylko możliwe, w związku z tym muszą odznaczać się wytrzymałą budową a zarazem łatwością dostosowywania do długości kończyn pacjenta. Regulacja osi obrotu elementów szyny aparatu musi zaowocować zgodnością z osiami obrotu poszczególnych stawów pacjenta. Gwarantuje to skoordynowany anatomicznie, prawidłowy fizjologicznie zakres ruchu.
Urządzenia ARTROMOT® występują w wielu wersjach konstrukcyjnych m.in. przenośnej, lekkiej umożliwiającej korzystanie w łóżku pacjenta, na leżance lub macie, stanowiskowej z regulowanym fotelem zapewniającym prawidłową pozycję pacjenta podczas terapii lub lekkiej, na podstawie jezdnej, która umożliwia dostosowanie szyny do pacjenta siedzącego, np. w wózku inwalidzkim lub nawet leżącego. Szyna aparatu dopasowuje się idealnie do każdego pacjenta dzięki wielopunktowej regulacji ustawień. Dzięki temu ruch jest zgodny z fizjologicznym, a osie obrotu aparatu śledzą i towarzyszą osiom obrotu stawu. Pełen komfort ćwiczenia jak i system zabezpieczeń wyklucza ryzyko powikłań.
Współczesne urządzenia do mechanoterapii typu ARTROMOT® umożliwiają ruchy stawów w formie zsynchronizowanej lub izolowanej. Szereg programów terapeutycznych pozwala na indywidualne zastosowanie dla danego pacjenta, a zastosowanie kart chip dodatkowo ułatwia powtarzanie ćwiczeń z zachowaniem możliwości ewaluacji postępów. Opierając się na budowie anatomicznej człowieka realizowane przez maszynę ruchy są naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zgodnie z koncepcją PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), zbliżone do aktywności dnia codziennego (np. czesanie, golenie, czy jedzenie). Ruchy te prowadzone są wzdłuż skośnych (diagonalnych) - osi ruchu, które ze względu na swój przebieg stwarzają możliwość zaktywizowania największej ilości mięśni należących do tego samego łańcucha.

Artromot ACTIVE-K

Najnowszą koncepcją jest połączenie metod rehabilitacyjnych i stosowanie ich jednocześnie lub w sekwencji naprzemiennej. Artromot® ACTIVE-K łącząc zalety terapii ruchem ciągłym biernym CPM (Continuous Passive Motion), kontrolowanego ruchu aktywnego CAM (Controlled Active Motion) oraz sekwencyjnych programów ćwiczeń opartych na biofeedback, pacjent jest w stanie odzyskać koordynację ruchową i zmniejszyć deficyt propriocepcji.
Oprócz wszystkich wcześniej wymienionych zalet terapii CPM, dzięki CAM udaje się zniwelować różnice pomiędzy ruchem biernym a treningiem aktywnym i ćwiczeniami rezystancyjnymi w procesie całej rehabilitacji, poprawić koordynację ruchową i czucie głębokie po zabiegu lub urazie.

4 obszary zastosowań ARTROMOT® ACTIVE-K

  • więzadłach krzyżowych ACL/PCL,
  • chrząstki stawowej,
  • w zastosowaniu endoprotez.
Każdy z planów leczenia oparty jest na 6 etapach. Kolejny etap pokonywany jest przez ok. tydzień. Pojedyncze ćwiczenie trwa 20 min. Plan leczenia uwzględnia postępy w terapii i bilansuje automatycznie współczynnik aktywności w odpowiedniej proporcji (etap 1 to 100% pasywny, etap 6 to 1% pasywny). Od etapu 4 zakres ruchu ustalany jest automatycznie ruchem aktywnym.

Dlaczego tak istotne znaczenie mają ćwiczenia propriocepcji?

Za przykład niech posłużą uszkodzone więzadła.
W więzadłach znajdują się receptory, które dostarczają mózgowi informacji dotyczących aktualnego położenia stawu i danej kończyny, a także poszczególnych członów stawu. Dzięki temu mamy możliwość, jak to pacjenci często ujmują "czucia swojego stawu i jego położenia". W momencie przerwania, naderwania więzadła te informacje nie są przekazywane lub są zaburzone i nie są wystarczające dla mózgu. Powoduje to wykształcenie różnych patologicznych wzorców, zwłaszcza ruchowych, co będzie w przyszłości prowadziło do przeciążenia innych stawów oraz kręgosłupa. Jest to uraz, więc objawami towarzyszącymi są ból, obrzęk, krwiaki. Pojawia się także znaczne ograniczenie ruchomości i wadliwe funkcjonowanie stawu.
Ćwiczenia, które „wymuszają” na pacjencie przeciwdziałanie temu procesowi po urazie, przed lub po operacji realizowane są przez współczesne urządzenia CAM. Zarówno podczas ruchu biernego, jak i czynnego czucie głębokie pacjenta jest stale mierzone, kontrolowane i oceniane dzięki metodzie biofeedback. Dodatkowo terapeuta otrzymuje raport i może ocenić postępy terapii.